For

Z VirtualWiki
Přejít na: navigace, hledání

Vykonává příkaz nebo blok příkazů, dokud platí podmínka. Po každém cyklu aktualizuje stav počítadla.


Syntax:

for(inicializace počítadla; podmínka; aktualizace počítadla)
{
  příkaz;
  příkaz;
  ...
}


Upozornění:

 • Nejprve dochází k inicializaci počítadla, pokud platí podmínka, dojde k vykonání příkazu nebo bloku příkazů, poté se aktualizuje počítadlo.
 • Pokud není podmínka splněna, neproběhne žádný cyklus.
 • Cyklus For lze nahradit cyklem While (viz příklady).


Příklady:

integer i;
for(i = 0; i < 3; i++)
{
  llSay(0, "ano"); // vypíše do veřejného chatu 3x text ano
}


integer i = 0;
integer j = 5;
for(; i < j; i++) // jiná forma zápisu
  llSay(0, (string)i); // vypíše do veřejného chatu postupně čísla 0, 1, 2, 3, 4


// lze nahradit cyklem while
integer i = 0; // inicializace počítadla
while(i < 5) // podmínka
{
  llSay(0, "Učím se skripty.");
  i++; // stejné jako zápis i = i + 1 (aktualizace počítadla)
}


Odkazy:

For na Second Life Wiki