If-Else

Z VirtualWiki
Přejít na: navigace, hledání

Vykoná příkaz nebo blok příkazů, pokud (If) jsou splněny zadané podmínky, v opačném případě (Else) vykoná jiný příkaz nebo blok příkazů.


Syntax:

if (podmínka)
  příkaz;
else
  příkaz;

nebo

if (podmínka)
{ // více příkazů je třeba uzavřít do složených závorek
  příkaz;
  příkaz;
  příkaz;
  ...
}
else
{
  příkaz;
  příkaz;
  příkaz;
  ...
}

nebo

if (podmínka)
{
  příkaz;
  ...
}
else if (podmínka) // konstrukce else if
{
  příkaz;
  ...
}
else
{
  příkaz;
  ...
}


Upozornění:

 • LSL nepodporuje příkaz switch známý z jiných programovacích jazyků (nař. PHP). Potřebná situace se řeší právě pomocí if, else if, else (viz příklady).


Příklady:

if (1 < 2)
  llSay(0, "pravda");
else
  llSay(0, "nepravda");


if (odpoved == "ano" || odpoved == "jo")
  llSay(0, "Avatar odpověděl kladně.");
else if (odpoved == "ne")
  llSay(0, "Avatar odpověděl záporně.");
else if (odpoved == "nevím" || odpoved == "nevim")
  llSay(0, "Avatar nezná správnou odpověď.");
else if (odpoved == "nápověda" || odpoved == "napoveda")
  llSay(0, "Avatar požádal o nápovědu.");
else if (odpoved == "konec")
  llSay(0, "Avatar hru ukončil.");
else
  llSay(0, "Neznámá odpověď.");


Odkazy:

If-Else na Second Life Wiki