Kategorie:LSL Typy proměnných

Z VirtualWiki
Přejít na: navigace, hledání

LSL nabízí několik základních datových typů, podle kterých můžeme rozdělit proměnné, parametry funkcí nebo jejich návratové hodnoty.

Typ proměnné Popis
Integer Celé číslo v rozsahu -2147483648 až 2147483647.
Float Desetinné číslo v rozsahu 1,175494351×10-38 až 3,402823466×1038.
Vector Sada 3 desetinných míst zapsaných ve tvaru <x, y, z>. Nejčastěji se vektorem vyjadřují souřadnice polohy nebo barvy.
Rotation Rotace se v SL vyjadřuje tzv. kvaternionem. Jedná se o sadu 4 desetinných míst zapsaných ve tvaru <x, y, z, s>.
Key UUID (jednoznačný identifikátor, klíč) sloužící k identifikaci různých objektů, avatarů, zvuků, textur, požadavků na server atp.
String Textový řetězec různé délky. Maximální délka je určena dostupnou volnou pamětí simulátoru.
List Seznam. Může obsahovat všechny ostatní typy proměnných.

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.