Lokální region

Z VirtualWiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pro všechny tvůrce a experimentátory v oblasti virtuálních světů existuje možnost vytvořit si vlastní regiony na svém počítači, zcela zdarma. Lokální regiony vytvoříte díky opensource platformě OpenSimulator. Vlastní regiony si můžete vytvořit podle návodů na těchto stránkách. Pro běžné uživatele jsou tyto postupy většinou příliš složité a tak byly vytvořeny distribuce, které za vás vše nastaví a spustí, vy už se věnujete svojí tvůrčí práci.

Sim-on-a-stick

V současné době je nejjednodušším způsobem lokálního gridu projekt Sim-on-a-stick (SoaS). Jeho základem je Diva Distro a spuštění vlastního Apache serveru a MySQL databáze.

SoaS funguje na Windows a Linuxu, Mac verze v tuto chvíli neexistuje.

Jak název napovídá, lze svůj celý virtuální svět nosit na flešce, nicméně není to nutné, pro práci na jednom místě stačí SoaS uložit kdekoli na disku nebo paměťové kartě. Verze obsahující i prohlížeč Imprudence má po stažení a rozbalení okolo 150 MB, velikost složky bude narůstat s množstvím vašich objektů a textur inworld - vše je uloženo tak, abyste kdykoli mohli SoaS složku přemístit na jiné médium a nepřišli o nic v Inventáři.

Spuštění pomocí .bat souborů, ver. 0.7.3 s region chooser

Po stažení aktuální verze stačí spustit soubor SOAS_Start.batz adresáře soas073, pokud jste si stáhli i Imprudence upravený pro SoaS, spusťte ho z adresáře soas_viewer souborem VIEWER_start.bat.
Spustí se příkazová řádka, po ní MoWeS portable a prohlížeč Imprudence. Při prvním spuštění vyberete, zda chcete spouštět jeden region, 4 samostatné regiony nebo jeden megaregion 512x512 metrů. Tato volba se zapíše do adresáře SoaS jako configured.txt. Chcete-li změnit tuto volbu, doporučuje se SoaS rozbalit do nového adresáře a spustit znovu jako poprvé z této nové lokace.
Na svůj lokální region se dostanete nastavením gridu na localhost, v Imprudence už je přednastaven i grid simonastick, jméno avatara je Simona Stick, heslo je 123
Spouštění starších verzí SoaS najdete v sekci Sim-on-a-stick - tipy a triky

Imprudence nemusíte používat, můžete použít svůj oblíbený prohlížeč, ale pokud budete využívat možnosti tvorby na lokálním regionu a importu svých výtvorů do SL nebo jiného světa, je nutné k exportu i importu použít stejný prohlížeč. I v takovém případě nemusí být export stoprocentně dokonalý.

Při spouštění SoaS se mohou vyskytnout různé problémy. Kolizím s ostatními aplikacemi, které využívají databáze můžete předejít nastavením SoaS podle návodu Breena Whitmana.

Připojení více uživatelů na lokální síti nastavíte dle návodu Erika Naumana Multi-user Sim-on-a-stick.

Od verze 0.7.1 umí Diva a tím i SoaS technologii Shared media - je nutné použít prohlížeč, který Shared media zobrazuje. V angličtině můžete Shared media hledat také pod označením media on a prim, či zkratkou moap.

Další tipy pro práci se SoaS najdete v sekci Sim-on-a-stick - tipy a triky

New World Studio

Jinou možností lokálního světa i s možností jeho veřejného sdílení je New World Studio. Stáhněte si instalační balíček a při instalaci a prvním spuštění postupujte podle jednoduchého návodu na wiki.


Základní příkazy pro lokální grid

Do začátku práce s vlastními regiony se vám budou hodit některé základní příkazy.

terrain fill 21 - vytvoří terén ve výšce 21 metrů na všech regionech
change region RegionName – vybere region, na kterém se bude provádět změna. Regiony se default jmenují SimOnAStick 1 až SimOnAStick 4, včetně mezery
save oar cesta/jmeno.oar - vytvoří zálohu regionu do souboru OAR, včetně terénu, objektů a skriptů
load oar cesta/jmeno.oar - do regionu se natáhne oar soubor, a to včetně terénu, objektů a skriptů v souboru uložených. Tento příkaz nenávratně smaže veškeré objekty na tomto regionu, i jeho terén, uložte si předtím vše, co je na regionu
terrain save cesta/jmeno.raw - uloží terén regionu do souboru
terrain load cesta/jmeno - přepíše současný terén regionu terénem ze zvoleného souboru
create user Jméno Příjmení Heslo - vytvoří nového uživatele. Správu uživatelů můžete také provádět v internetovém prohlížeči na adrese http://127.0.0.1:9000/wifi (platí pro default nastavení)
show users — vypíše všechny přihlášené uživatele na gridu
show regions — vypíše všechny regiony na gridu
restart - restartuje všechny regiony
quit nebo q - ukončí práci gridu, vypne prohlížeč. Vše, co bylo inworld, tam při příšítm přihlášení najdete. MoWeS ukončete tlačítkem End v jeho okně.

Kompletní seznam příkazů pro konzoli najdete na OpenSimulator wiki.