Přihlášení

Z VirtualWiki
Přejít na: navigace, hledání

První přihlášení do Second Life

Po úspěšné registraci a instalaci prohlížeče je možné se přihlásit do SL. Po spuštění prohlížeče se objeví přihlašovací stránka, jejíž obsah se průběžně mění. K přihlášení slouží formulář v levém spodním rohu.

Přihlašovací obrazovka

Po vyplnění uživatelského jména a hesla se tlačítkem Log in přihlásíte do Second Life. Při prvním přihlášení a při změnách TOS se objeví jejich plné znění a je nutné tato pravidla odsouhlasit a dodržovat.

TOS - pravidla chování v SL

Po svém prvním přihlášení se dostanete na Welcome Island, uvítací místo, kde se nacházejí návody se základním ovládáním prostředí Second Life. Další doporučenou lokalitou je Discovery Island, který navazuje na základní ovládání.

Welcome Island

Tyto regiony je možné kdykoli opustit a přemístit se kamkoli jinam. je také možné se později vrátit zpět na tyto úvodní regiony:

  • Vyberte World - World Map nebo stiskněte Ctrl+M
  • Do pole vedle tlačítka Find napište zvolený region, nebo vepište Welcome Island nebo SL DiscoveryIsland a stiskněte Find
  • Zvolte region kliknutím na jeho jméno a tlačítkem Teleport se do něj přemístíte.

Do regionů pro nováčky, kam se dostáváte poprvé se nelze vrátit, místo nich vám budou nabídnuty veřejně přístupné regiony, např. Welcome Island Public 3.

Přihlášení do prohlížečů třetích stran

Alternativní prohlížeče a negrafické prohlížeče mohou mít odlišná pole pro uživatelské jméno. V minulosti se uživatelské jméno skládalo z libovolného jména a příjmení, které bylo nutno vybrat z nabízených variant. Máte-li tedy jen jedno uživatelské jméno, např Honza, do těchto prohlížečů se přihlašujte jako Honza Resident, kde Honza je First name, a resident je Last Name. Při přihlašování do všech prohlížečů se vždy používá uživatelské jméno, nikdy sem nepište Zobrazované jméno (Display Name).

Přihlašovací stránka - Phoenix