Prohlížeč SL - základní nastavení

Z VirtualWiki
Přejít na: navigace, hledání

Nastavení možností SL klienta najdete v Edit-Preferences, nebo klávesová zkratka Ctrl+P. Lze ho z velké části používat ještě před nalogováním, tedy na úvodní obrazovce.

Výchozí místo

Na první záložce General nahoře lze zvolit Start in Location a možnost vybrat místo, na které se nalogujete, už na úvodní obrazovce zaškrtnutím volby Show Start Location on Login Screen.

Pak tuto volbu najdete při každém spuštění klienta na úvodní obrazovce dole, hned vedle přihlašovacího jména a hesla. Umožňuje se nalogovat na poslední místo, kde jste se minule nacházeli, na Home, nebo do konkrétního místa kdekoli v SL.

V3-preferences-general.jpg

Nastavení grafiky

Jedním z nastavení, které rozhodují o komfortu a rychlosti zobrazování vašeho druhého života je nastavení grafiky. V případě silného stroje a rychlého připojení k internetu si můžete dovolit zapnout všechny možné efekty, pokud máte problém s rychlostí vykreslování a pohybem v SL, nejdříve upravte nastavení grafiky v prohlížeči. V současném klientu najdete nastavení grafiky v záložce Graphics. Můžete buď využít přednastavených stupňů kvality zobrazení od Low (nejrychlejší, nejméně detailů) až k Ultra (nejvíce detailů, nejnáročnější na výkon), nebo zatrhnout Custom a zkoušet nastavení jednotlivých položek.
Na obrázku je zobrazena nejnáročnější konfigurace zobrazení grafiky.

V3-preferences-graphics.jpg

Jedním z důležitých nastavení je vzdálenost, na kterou „vidíte“, tedy do jaké dálky se vám objekty vykreslují. Ovládá se posuvníkem Draw Distance. Čím méně metrů, tím menší zátěž pro váš počítač. To platí i u ostatních posuvníků, čím nižší hodnota, tím menší zátěž pro počítač.
V levém sloupci Shaders - zobrazují lesky, odrazy a stíny předmětů. Pokud to není problém, nechte si zatržené alespoň Bumpmapping and Shiny - zobrazují předměty lesklé a případně ukazují jejich "reliéf", když je nastaven. Ostatní volby jsou grafickým vylepšením prostředí okolo vás, pokud máte problém s grafikou, vidíte pohyby okolo sebe trhaně, nepohybujete se hladce, vypínejte je postupně odzdola.


Hudba a média

Další z nastavení, které se vám může hodit, ovládá možnost přehrávání hudby a videa.

V3-preferences-sound.jpg

Na obrázku je nastaveno následující:
Mute when minimized - není zatrženo, pokud zminimalizujete okno prohlížeče, nebo se přepnete do jiné aplikace, budete i nadále slyšet hudbu, audio stopu videa i voice.
Streaming music, Media a Voice chat mají zatrženo Enabled - máte povoleno slyšet hudbu z audio i videostreamu i Voice lidí okolo sebe.
Allow Media to auto-play - po teleportu na pozemek bude automaticky spuštěna hudba i další média, která se na pozemku nacházejí. Toto může způsobit, že slyšíte více věcí zároveň. Vypněte si všechny nebo jen vybrané horním pravém rohu jak je označeno na obrázku.


Voice

Voice chat settings, Listen from - umožňuje nastavit, zda slyšíte Voice z pozice avatara - výhodné při přednáškách nebo tam, kde se váš avatar příliš nepohybuje, tedy zvuk slyšíte konstatně, ale můžete libovolně zoomovat po okolí nebo prezentacích přednášejícího. Zvuk z pozice kamery znamená, že při každém zoomovaní se pro vás změní hlasitost všech voicujících.

Toggle speak on/off when I press: Middle Mouse - zatržená volba umožňuje nejjednodušší ovládání Voice, pokud chcete i mluvit - přepínačem. Zvolené je střední tlačítko myši (zmáčknutené kolečko), a slouží jako přepínač. Při prvním zmáčknutí (zmáčknout a pustit, nedržet) je slyšet hlas vašeho mikrofonu, po druhém zmáčknutí je váš mikrofon pro ostatní vypnut. Zvolit si můžete i kterékoli jiné tlačítko či klávesu a to volbou Set Key. Mluvení do Voice lze také ovládat pomocí zmáčknutí tlačítka Speak z lišty nástrojů (toolbar button)

V3-preferences-sound.jpg


Local chat

General-Pressing letters keys: vyberte volbu Starts local chat, začnete tak kdykoli při psaní psát do local chatu.

Move & View - Arrow keys always move me Je-li zatrženo, při pokusu o opravu textu v chatu nenajedete nikam šipkou na klávesnici, protože šipky pohybují stále vaším avatarem, místo aby pohybovaly kurzorem v psaném textu. Platí pouze pro Local chat, ne pro chat ve skupině, tam šipky vždy ovládají váš kurzor.


Denní doba a prostředí

Položka menu World-Sun vám umožňují nastavit klienta na požadovanou denní a noční dobu. Pokud vám nevyhovuje střídání dne a noci, po zvolení např. Midday, Ctrl+Alt+Y se nastaví prostředí okolo vás na poledne a zůstane takto nastavené tak dlouho, dokud to nezměníte, nebo se teleportujete na jiný region.

World - Environment Editor Kromě denní doby si můžete i velmi přesně nastavit parametry atmosféry, mraků na nebi, stínů a vody, které využijete zejména při fotografování.

V3-world-sun.jpg


Další tipy

K dalšímu budeme potřebovat rozšířené menu, které v přednastaveném stavu není vidět, ale můžete ho zobrazit buď:
Preferences-Advanced, zatrhnout volby
Show Advanced menu
Show Developer menu

V3-advanced.jpg

nebo stiskem těchto kláves:

Ctrl+Alt+D, Ctrl+Alt+Q (platí pro na Windows)

a vedle Help se vám v menu objeví ještě Advanced a Develop. Zde si můžete nastavit několik drobných ale užitečných věcí. Používání dalších položek v těchto záložkách je doporučeno jen zkušenějším uživatelům.

Advanced-Limit Select Distance (odškrtnout)
Advanced-Disable Camera Constraints (zaškrtnout)

Tyto volby omezují vzdálenost, na kterou se můžete pohybovat pohledem - zoomem a „dotýkat se“ objektů. Nastavte dle obrázku, aby tyto hodnoty nebyly omezeny.


Advanced-Rebake textures - v případě, že se vidíte šedivě, zkuste tuhle volbu a počkejte na vykreslení

Develop-Rendering-Wireframe přepíná váš pohled do „drátěného modelu“, což je praktické třeba v případě, že se vám povede váš objekt při posunování či stavění ztratit někde uprostřed zdi nebo jinde v nenávratnu.


Away a Busy status

Status funguje jako v jiných komunikačních programech - signalizuje, že nejste právě přítomni. V obou stavech je toto zobrazeno v tagu avatara. V Away stavu visí avatar v animaci away. V Busy stavu vám nejsou signalizovány žádné příchozí IM, group chaty, objekty ani jiná oznámení, v IM jsou avataři, kteří vám píší, upozornění hláškou, kterou lze nastavit v Preferences-General-Busy mode response. V Preferences-General také můžete vypnout či zapnout automatické přepínání do Away stavu. Pokud jste například na přednášce, danou dobu nereagujete myší ani klávesami, můžete se dostat automaticky do Away a vědí to všichni okolo vás.