Sculpted

Z VirtualWiki
Přejít na: navigace, hledání

Co jsou sculpted primy?

Sculpted primy vznikly jako možnost rozšíření základních tvarů primů v SL, původně především pro organické objekty. Složitejší objekty, které se běžně v SL vytváří pomocí mnoha primů mohou být nahrazeny sculptovaným primem, šetří se tedy množství primů, což je také velká výhoda sculptů. Vykreslení sculptů by podle SL wiki nemělo být náročnější na prostředky, tedy sim s 15000 sculpted primy by měl být stejně náročný na vykreslení jako sim s 15000 běžnými primy. A to i v případě, že jsou tvořeny huge/mega primy. Jejich tvar je určován texturou, tedy „obrázkem“ - sculpt textura, sculpt mapa. Tato textura není obrázkem v pravém slova smyslu, je to matice, která popisuje, kde leží jednotlivé vrcholy objektu, každý pixel či ploška je tvořena barvou, tato barva je složena ze tří složek R, G a B, a jejich hodnoty vyjadřují pozici vrcholu v prostoru, tedy osách X, Y a Z. SL je v současné době schopen zobrazovat pouze objekty s 32x32 vrcholy, běžně se používají textury 64x64 nebo 128x128 pixelů. K těmto texturám je tedy nutné chovat se jinak než k ostatním bitmapovým obrázkům, například jejich zvětšení v bitmapovém editoru nepovede ke zvýšení „kvality“ sculptovaného primu, ale naopak velmi pravděpodobně k jeho znetvoření, protože každý posun v hodnotě některé barev znamená posun bodu v prostoru, tedy změnu tvaru primu. Na druhou stranu, těmito změnami barev, například jejich saturace, kontrastu a podobně, můžete dosáhnout zajímavých výsledků a efektů daného primu. Detailnější technické vysvětlení sculptovaných primů najdete na SL wiki, také o manipulaci se sculpt texturami pomocí bitmapových editorů.


Jak vytvořit sculpted prim ze sculpt textury

Sculptované jablko

Pokud již nejakou sculpt texturu máte, vytvoření sculpted primu nejlépe ukazuje tento obrázek. Vytvoříte si jakýkoli základní prim, tedy třeba krychli, a změníte ho na sculpted. Použita je textura jablka, kterou má každý z nás v Library:

Začátečníci si často pletou sculpt texturu a texturu povrchu primu. Sculpted textura vybraná pro tvar primu je jiná textura než jakou používáte pro povrch primu. Potažení texturou, barva nebo lesklost takového primu se nastavuje stejně jako v případě základních primů. Rozdíly u sculptů jsou v nemožnosti nastavení flexi vlastností, ačkoli tuto vlastnost Linden Lab slibuje do budoucna, a v nemožnosti primy dělat dutými nebo „krájet“ jejich části, jak je ostatně znát z obrázku, v roletce tato políčka chybí. Navíc zde vidíte možnosti Mirror - zrcadlení celého primu, tedy z jedné sculpt mapy můžete vytvořit dva různé primy, vůči sobě zrcadlově obrácené, a Inside-out, tedy otočení naruby.
Stitching type ovlivňuje to, jak se budou chovat okraje 2D textury na 3D objektu, tedy „švy.“


Huge primy a nano primy

Prostor, který zaplňuje sculpted prim
Nanoprim

Sculpted textury jde použít i na primy, které mají alespoň jednu stranu větší než 10 metrů, úplně shodně s primy běžnými. Reznete velký prim na příhodné místo a změníte ho na sculpted. Vzhledem k tomu, že každý sculpted prim vyplňuje prostor i tam, kde „není“, často jsou velké primy nebo složitější objekty nastaveny jako fantom a doplňovány neviditelnými primy požadovaných tvarů.

V současné době je asi nejlepším zdrojem huge primů, nazývaných také mega primy nástroj PrimSearch. Na XStreetsl.com si zdarma pořídíte PrimSearch Login Key, rezente ho v Second Life, a kliknutím na něj se přihlásíte do vyhledávače na stránkách PrimSearch. Po vyhledání nejpříhodnějšího primu podle zadaných velikostí si opět jednoduchým kliknutím prim „objednáte“ a je vám během pár vteřin či minut doručen až do domu, tedy do vašeho inventáře. Doručení funguje stejným systémem jako doručování z XStreetSL.com (návod najdete zde) a doporučuje se v danou dobu nebýt ve stavu Away ani Busy. Nanoprimy, mikroprimy, tedy primy se stranou menší než 0,01 jsou tvořeny úpravou textury buď samotným programem, který texturu tvoří (např. SculptGenMax pro 3DS Max) nebo dodatečně upraveny v bitmapovém editoru. Zmenšením primu na 0,01 dosáhneme toho, že viditelná část primu je výrazně menší. Využití v praxi je celkem zjevné, velká část kvalitních šperků ze sculptů je vytvořena právě z takto vzniklých sculptů.


Alpha Layer

Na předchozích dvou obrázcích vidíte, že sculptovanou texturu nevidíte:) Tento trik se používá proto, abyste mohli svůj výrobek předat dál s povolenými modify permissions, které umožňují vlastníkovi objektu vidět sculpt texturu v plné kráse, a jak je z obrázků jasné, printscreen bohatě stačí na zkopírování textury v dostatečné velikosti - textura jablka je velká 128x128 pixelů, textura v roletce edit je zhruba stejně velká. Svoji hotovou sculpt texturu opatříte alfa kanálem s libovolným motivem, postup je popsán v návodu na výrobu trička a oblečení.


Level of Detail (LOD)

Česky bychom to nazvali snad detailnost vykreslení. Jistě jste si všimli toho, že z větší dálky některé objekty v SL působí jakoby byly znetvořené. Nejlépe je to možné pozorovat na lindeních stromech, které můžete sázet na svých pozemcích, nebo při pohledu do tváří avatarů z větší dálky. A samozřejmě na sculptovaných primech. Zatímco zblízka je pro vykreslení sculptu použito všech 32x32 vrcholů, z větší dálky se používá jen 16x16 vrcholů, a právě u sculptů je ono znetvoření nejvýraznější. Stejná situace nastává také při načítání, pokud se teleportujete do místa se sculpty, na krátký okamžik vidíte místo sculptů koule, poté „znetvořené“ sculpty a teprve po dokončení načtení jsou sculpty bezchybné. Smyslem této redukce je nevykreslovat zbytečně objekty ve velké dálce, ušetřit tím výpočetní výkon, čas a také vaše nervy.


Inworld nástroje pro tvorbu sculptovaných primů

Sculpt Studio

XSstreet, web Cena: 4999 L$

Populární nástroj na výrobu sculptů přímo v SL, s webem plným obrázků a triků na výrobu. Sculpt je vyroben v SL pomocí editace slices (plátků, disků) nebo editací jednotlivých bodů budoucího primu. Má velké množství funkcí, například možnost zhotovení nanoprimu. V SL funguje podpora formou skupiny pro majitele tohoto nástroje a Open hours každý týden. Nevýhody: Pro začínající je obvykle jakákoli cena vysoká. Omezení tvorby přímo SL je také jasné, je nutno počítat s běžnými podmínkami SL - lagy, padáním, manipulace s texturami uložením na disk a uploadem.

SLoft

XSstreet Cena: 2995 L$

Velmi dobře hodnocený nástroj, momentálně se neprodává přes XStreet z autorem uvedených důvodů. Podobné ovládání jako Sculpt Studio, video se základy práce.


Offline nástroje určené přímo pro výrobu sculptů

SculptyPaint

SculptyPaint

Web OS: Windos, Linux, MacOS Cena: zdarma (Creative Commons License)

Nástroj pro jednoduchou práci s polygony, určený především k tvorbě symetrických primů. Přednastavené efekty pro kytky nebo schody. Ukládá vzniklý sculpt jako PNG 64x64 nebo 128x128 pixelů. Umí importovat PNG nebo TGA. Umí exportovat OBJ. Možnost shlédnout výuková videa, podpora v SL skupině, do které se lze připojit se vstupním poplatkem 1000 L$.

<videoflash>R1_Y_AU2NKM</videoflash>

Tatara/Rokuro/Tokoroten

Tatara

Web OS: Windows XP/Vista Cena: 4500 L$

Program lze volně stáhnout z webu a tři dny vyzkoušet, v této době nelze ukládat vytvořené sculpty. Kupujete nepřenosnou licenci vázanou na jméno avatara. Program umožňuje symetrické i nesymetrické editace bodů, zobrazuje texturu na primu, v programu lze malovat linie přímo na povrch primu.Ukládá TGA nebo OBJ. Umí importovat BMP, TGA, JPG, PNG, OBJ. Autor programu nabízí i další pomůcky pro Second Life a sculpted primy a textury, které najdete přímo na zmíněném webu. Ve svém blogu zveřejňuje návody na tvorbu konkrétních sculptů pomocí Tatary a dalších jeho editorů.

Tyto nástroje vytvořené přímo pro tvorbu SL sculptů jsou velmi vhodné pro začátečníky, kterým nevyhovuje složitost programů určených pro profesionální práci v 3D. Aplikace mají svoje omezení, ale jejich ovládání je relativně jednoduché.


3D programy s možností ukládat sculpt textury

Krátká verze nastavení Blenderu

3D programy určené pro profesionální práci jsou pro začátečníky, kteří s nimi nemají zkušenosti, relativně složité, ale i se základními znalostmi ovládání těchto programů lze vytvořit sculpt textury s využitím všech výhod softwaru, tedy i s texturami, světlem a stíny nebo spojené do linksetů.

Blender

Blender

Web, český web OS: Windows, Linux, MacOS Cena: zdarma (GNU Public License)

Blender je profesionálním 3D nástrojem, jehož velkou výhodou je multiplatformní využití a především možnost ho stáhnout zdarma a využívat rad a návodů početné komunity uživatelů Blenderu, a to i v češtině. Samotný převod vytvořeného objektu na sculpt texturu zajišťuje skript od Domino Designs. Tento skript také umí naimportovat již hotovu TGA texturu do programu a vzniklý objekt dále editovat. Podrobný návod na vytvoření sculptu pomocí Blenderu, vhodný i pro začátečníky, naleznete v blogu Machinimatrix. Zde také najdete další návody - návod pro úplné začátečníky, návod na otexturování primu v Blenderu jednou či více texturami, vysvětlení LOD a jeho ovlivnění v Blenderu a další. Pro Blender 2.47 můžete také shlédnout návod, jak vytvořit sculpt texturu bez použití Domino Designs skriptů, tedy z jiného objektu než sculpt mesh. Všechny tutoriály jsou přehledně popsány a můžete spustit nebo stáhnout výukové video. Sculpt textury z jakéhokoli vytvořeného objektu bez použití Domino Designs skriptů pro starší verzi Blenderu najdete také v tomto blogu.

3DS Max Web OS: Windows XP/Vista Cena: 3495 USD, 94 276 Kč možnost stáhnout 30denní trial verzi s neomezenými funkcemi

Pro ty kteří mají k dispozici 3DS MAx existuje velmi povedený nástroj - Prim Composer. V Maxu můžete vytvořit sculpty snadno převoditelné do SL i Opensimu, můžete zde i vytvářet základní primy a ty zdarma importovat do SL jako součást celé stavby - Prim Composer umí tedy i linksety. Lze naimportovat i textury na sculpted i standardních primech. Zpětně je možný import do 3DS Maxu ze SL nebo Opensimu. Součástí Primcomposeru je dříve použivaná utilitka SculptGenMax, jejíž součástí je i možnost nastavení koeficientu pro nano primy a vytovření sculpt textury nanoprimu. SculptGenMax umí, na rozdíl od Prim Composeru jako takového, vytvořit sculpt textury i ze základních primitiv. Prim Composer tvoří sculpted textury jen ze sculpted primitiv, některé základní tvary (sculpted textury) jsou součástí Prim Composeru. Maxport, utilitka která uploaduje vytvořené objekty do SL, vyžaduje pro uploadování přihlášení avatara, tedy jeho jméno i heslo, a přímo v SL při uploadu vytvoří objekt reznutý v SL a adresář s fullperm texturou v Inventáři. Tomuto kroku se dá vyhnout klasickým uploadem přímo klientem SL, textura která vzniká je uložena ve vybraném adresáři a dá se s ní dále pracovat jako s každou sculpt texturou, tedy dodat jí alfa kanál atd.

V současnosti je tento nástroj asi nejkomplexnější možnost pro vytvoření sculpt textury v offline a je dostatečně jednoduchý i pro začátečníky.


Další software

Možnost převodu 3D objektů na sculpt textury existuje i pro jiné 3D programy, jako je Maya, Cinema 4D, ZBrush, Rhinoceros, Wings 3D a mnohé a mnohé další. Existují také další zajímavé nástroje a pomůcky, skripty a převodníky mezi formáty. Jejich přehled a stručnou charakteristiku najdete v SL Wiki v přehledu 3D software, nebo seznamu uživateli vytvořených nástrojů.