Shared Media

Z VirtualWiki
Přejít na: navigace, hledání

V Second Life existuje od roku 2010 možnost zobrazení webového obsahu přímo na primech nazvaný Shared Media. Webový obsah je plně interaktivní, některé prvky nejsou ale zobrazeny.
Takto zobrazovaný obsah vidí pouze uživatelé s dvojkovými prohlížeči, tedy SL Viewer 2, SL Viewer 3, alternativní prohlížeče Firestorm, Singularity, Kirstens, Dolphin 3 a další.
Uživatelé starších jedničkových prohlížečů (SL Viewer 1.24, Phoenix a další) obsah nevidí, a nevidí ani upozornění na něj.

Obsah webu lze zobrazit na celém primu, na jedné jeho straně, na rozdílných stranách primu lze zobrazit různé weby.
Pro prezentaci je nejlepší použít vlastní prim. Primy jiných autorů a sdílené se skupinou vyžadují hlubší znalost uživatele v problematice práv k primům a práv ve skupině.

Po reznutí primu ho upravte na požadovanou velikost. Při prvních pokusech nechte stranu určenou pro zobrazování jako čtverec, tedy se stejným poměrem stran. Vyberte požadovanou stranu, na paletce Edit v záložce Textures je dole malé tlačítko plus.

01sharedmedia.jpg


Po kliknutí na plus se objeví okno se třemi záložkami. Na záložce General je možné nastavit zobrazované URL. Autozoom automaticky po kliknutí myší na daný objekt přiblíží stranu objektu přes celou obrazovku prohlížeče.

Autoplay znamená, že ihned po načtení scény avatar uvidí web na primu. Toto lze ze strany uživatele zakázat.

Autoscale přizpůsobí velikosti stran velikostem primu. Manuální nastavení těchto parametrů někdy nefunguje, existuje k němu obsáhlý návod: http://community.secondlife.com/t5/English-Knowledge-Base/Shared-Media/ta-p/700145#Section_.3.4

Zde stačí potvrdit pomocí Apply a web je zobrazen. Na dalších záložkách lze nastavení doladit. Pokud nepoužíváte Autoscale, ale číselné velikosti, po potvrzení tlačítkem Apply ještě potvrďte na předchozí paletce Edit tlačítkem Align.

02sharedmedia.jpg 03sharedmedia.jpg

Záložka Customize může pomoci při přednášce, aby vám její účastíci neměnili zobrazovaný obsah, jak se jim zachce. Allow navigation & Interactivity dává možnost interaktivně pracovat s webem - posunovat stránku, klikat na prvky webu, vpisovat do dokumentu. Show Control Bar zobrazuje lištu s prvky jako Reload, Home a URL řádek nad primem, na kterém je web zobrazen , viz poslední obrázek.

Zatržené možnosti pro Owner toto dovolí pouze majiteli primu. Zatržené možnosti u Group toto dovolí všem členům skupiny, na kterou je prim nastaven. Zatržené možnosti pro Anyone znamenají, že toto může provádět každý.

Na poslední záložce Security lze omezit možnost zobrazování ostatních webů nebo částí webů. Lze použít hvězdičku, např:

  • e-bezpeci.cz*

Tedy ti, kdo mají právo ovládat web, mají toto právo pouze na doméně e-bezpeci.cz, i na doménách třetího řádu.

Vhodným nastavením tedy účastníkům přednášky zabráníte prohlížet co nemají, a zároveň ponecháte možnost využívat interaktivity webu.

04sharedmedia.jpg

Shared media umožňují zobrazovat také video, flash, také např. prezentace na slideshare.net, je zde možnost zobrazit sdílený google dokument a nechat účastníky doplňovat dokument přímo na tabuli před nimi, kde každý může sledovat změny.

05sharedmedia.jpg