Sim-on-a-stick - tipy a triky

Z VirtualWiki
Přejít na: navigace, hledání

Základní informace o projektu Sim-on-a-stick najdete v sekci Lokální region. Zde jsou podrobnější návody pro zkušené uživatele, kteří s lokálními regiony pracují. Některé návody se vám mohou hodit i v případě, že používáte pouze Diva distro.

Změna textur regionu

Čtyři regiony jsou spojeny do megaregionu, defaultně lze změnit texturu pouze na regionu 1. Pro změny na jiných regionech najděte soubor: simonastick07XX > diva-rXXXXX > bin > config-include > DivaPreferences.ini a řádek CombineContiguousRegions=true, hodnotu true změňte na false. Tímto dojde ke zrušení megaregionu. Před změnami textur regionu je nutné restartovat celý SoaS.

Nelze se nalogovat s Imprudence, ver. 0.7.3

Ve verzi 0.7.3 byly kvůli kolizím s ostatními aplikacemi změněny porty pro přihlášení do regionů na 9100. Imprudence má v nastavení gridu simonastick IP adresu 127.0.0.1:9000, která platila v minulých verzích. Pro přihlášení ke spuštěnému lokálnímu gridu je nutné tuto adresu změnit, nebo využít přednastaveného gridu localhost, který je správně nastaven na 127.0.0.1:9100

Spouštění starších verzí do ver. 0.7.3 (včetně 0.7.3 bez region chooser)

Spuštění pomocí .bat souborů

Po stažení aktuální verze stačí spustit soubor OpenSim_autostart.bat, případně OpenSim_64bit_autostart.bat, pokud máte 64bitový systém (postup platí pro Windows). Spustí se příkazová řádka, po ní MoWeS portable a pokud máte verzi s Imprudence, spustí se i tento prohlížeč. Na svůj lokální region se dostanete nastavením gridu na localhost, v Imprudence už je přednastaven i grid simonastick, jméno avatara je Simona Stick, heslo je 123

Manuální spuštění bez použití .bat souborů

- rozbalte stažený archiv
- v složce spusťte mowes.exe, v okně se vám zobrazí jedoucí Apache a MySQL. Pokud Apache nejede, nemusí to být na překážku a grid bude fungovat i v tomto případě
- najděte soubor /diva-rXXXXX/bin/OpenSim.exe a spusťe ho
- přihlašte se pomocí vašeho prohlížeče, ve kterém nastavíte jako grid localhost, či přednastavený simonastick
- máte-li verzi s Imprudence prohlížečem, najdete ho ve složce /Imprudence/imprudence.exe