While

Z VirtualWiki
Přejít na: navigace, hledání

Vykonává příkaz nebo blok příkazů do té doby, dokud platí podmínka.


Syntax:

while(podmínka)
{
  příkaz;
  příkaz;
  ...
}


Upozornění:

 • Pokud není splněna podmínka, neproběhne ani jeden cyklus.


Příklady:

integer a = 0;
integer b = 5;
while(a < b)
{
  llSay(0, "a < b");
  a++; // stejné jako zápis a = a + 1
}


integer a = 10;
integer b = 5;
while(a < b)
{ // tento blok kódu se nevykoná, protože podmínka není splněna (a není menší než b)
  llSay(0, "a < b");
  a++;
}


Odkazy:

While na Second Life Wiki