Zobrazované jméno

Z VirtualWiki
Přejít na: navigace, hledání

Zobrazované jméno (Display name) může být odlišné od vašeho uživatelského jména. Nikdy ho nepoužívejte při přihlašování do Second Life ani dalších webových služeb.

Zobrazované jméno:

 • má maximálně 31 znaků
 • nemusí být unikátní v rámci SL
 • je možné ho změnit pouze jednou za sedm dní, ale lze ho kdykoli zresetovat a zobrazovat tak pouze své uživatelské jméno


Jméno může obsahovat Unicode znaky, mezeru a některá interpunkční znaménka:

 • ' (apostrophe)
 • - (hyphen-minus)
 • . (full stop)
 •  : (colon)
 • · (middle dot)
 • ֊ ֊ (Armenian hyphen)
 • ֜ (Hebrew geresh)
 • ״ (Hebrew gershayim)
 • ་ (Tibetan tsheg)
 • - (hyphen)
 • ’ (right single quotation mark)
 • ‧ (hyphenation point)
 • = (katakana-hiragana double hyphen)
 • · (katakana middle dot)


Zobrazované jméno lze upravit takto:

 • vyberte Me > My Profile.
 • klikněte na tlačítko Edit Profile
 • klikněte na Display Name
 • vložte vaše jméno do New Display Name
 • zopakujte ho ještě jednou v Type your new name again to confirm
 • klikněte na Save.

Na tomto místě můžete také svoje zobrazované jméno vymazat tlačítkem Reset.


Viditelnost zobrazovaných jmen se nastavuje následujícím způsobem:

 • vyberte Me > Preferences nebo stiskněte Ctrl+P
 • na záložce General zaškrtněte View Display Names. Není-li tato volba zaškrtnutá, zobrazovaná jména nebudou videt.
 • potvrďte tlačítkem OK